Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2024/2025

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

FB - PSP7

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Aktywna tablica

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Promująca Zdrowie

Doradztwo zawodowe

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu doradztwa zawodowego za I półrocze 

 

Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna pt. „Gdy dorosnę…” skierowana jest do uczniów klas  siódmych i ósmych naszej szkoły.  

Liczba uczestników (uczniów biorących udział w realizacji innowacji): 

- klasy: VIIa - 17, VIIb - 19, VIIc - 20, VIId – 19 

- klasy: VIIIa - 20, VIIIb - 20 

Razem: 115 uczniów 

Czas trwania innowacji: cały rok szkolny 2023/2024. 

Cel innowacji pedagogicznej: poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie przygotowania uczniów klas siódmych  i ósmych do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych  i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacji na rynku pracy i systemu edukacji. Zrealizowane zadania 

  1. Stosowanie aktywizujących metod i różnorodnych form nauczania, m.in.: 

- pogadanki, rozmowy, plakaty, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne (wzbogacanie wiadomości i umiejętności pod  hasłem „Przedsiębiorczość – kluczowa kompetencja na rynku pracy”); 

- stosowanie TIK – technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej; - treningi z zastosowaniem telefonów, laptopów, komputerów, m.in. serfowanie po Facebooku: Ośrodek Rozwoju Edukacji -  Doradztwo Zawodowe oraz Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych w celu wyszukiwania i wskazywania źródeł  informacji na temat aktualnych trendów w zatrudnieniu; 

- wyszukiwanie i wykonanie testów i ankiet do badania predyspozycji, zainteresowań i skłonności zawodowych; - opracowanie przez uczniów klas ósmych planu rozwoju zawodowego; 

- wykonanie segregatorów: Kompetencje Miękkie, Kompetencje Twarde, Piramida Wartości; 

- opracowanie broszur zawodoznawczych o zawodach i rynku pracy: Krzyżówki, Obrazki, Przysłowia, Rebusy, Wiersze,  Zagadki; 

- utworzenie z uczniami klas siódmych i ósmych gazetki ściennej; 

- zorganizowanie, koordynowanie dla uczniów klas VI-VIII i udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów,  z lokalnymi przedsiębiorcami i absolwentami: 

* kurator zawodowy z Sądu Rejonowego w Stalowej Woli; 

* lekarz weterynarii z Gabinetu Weterynarii „Łapka”; 

* radca prawny z kancelarii radcy prawnego; 

* aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli; 

* kosmetyczka ze Studio Urody M w Stalowej Woli; 

* absolwent naszej szkoły, student Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz pracownik firmy Macro-System  w Warszawie; 

- zorganizowanie wycieczki zawodoznawczej do Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli dla uczniów klas  ósmych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i biznesu, uzyskania praktycznych informacji ułatwiających  odnalezienia się na rynku pracy; 

- X 2023 zorganizowanie, koordynowanie dla uczniów klas II-VIII i udział w XV edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  (OTK) 2023 pod hasłem: „Talent i praca – to się opłaca”, w ogólnopolskim działaniu mającym na celu inspirowanie  ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju doradztwa zawodowego (warsztaty i spotkania informacyjno – doradcze); 

- XI 2023 zorganizowanie, koordynowanie dla uczniów klas II-VIII i udział w XVI edycji Światowego Tygodnia  Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) – międzynarodowym projekcie promującym świadomy rozwój, aktywną  postawę wobec życia i podejmowanie inicjatyw biznesowych (warsztaty i spotkania informacyjno – doradcze, wycieczka). 2. Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej, w tym gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie  i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia osobom oraz  innym zainteresowanym, w tym nauczycielom i rodzicom, m.in.: 

- współpraca z instytucjami z obszaru edukacji i rynku pracy oraz wskazywanie aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł  informacji (informatory, publikacje, adresy internetowe); 

- baza publikacji na stronie internetowej szkoły, w „Zakładce Doradztwa Zawodowego”, na szkolnej stronie internetowej na  FB, na gazetce ściennej; 

- przepływ informacji za pomocą dziennika i poczty elektronicznej, np. poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w oparciu  o nowe projekty, m.in.: 

* dla matematyków klas V-VIII: Finansoaktywni MEN na projekt w obszarze finansów; 

* dla wychowawców klas I-III: Przygody przedsiębiorczego Dżeka Program edukacyjny oparty na idei zawartej w książce  Janusza Korczaka. 

  1. Poradnictwo zawodowe i indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe, m.in.: 

- udzielanie indywidualnych porad oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – zawodowych uczniom i ich  rodzicom; 

- zainteresowanie uczniów wolontariatem jako szansą na rozwój psychospołeczny, sposobem na zdobywanie pierwszych  doświadczeń zawodowych, a także kształtowanie poczucia wrażliwości społecznej, postawy służenia innym, otwartości na  potrzeby lokalnego rynku.

  1. Udział nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, m.in.: 

- podnoszenie kompetencji podczas szkoleń, webinarów, konferencji; 

- zgłębianie i uzupełnianie oraz dzielenie się z innymi zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 

Efekty realizacji innowacji 

  1. Efekty realizacji innowacji w wyniku podjętych przeze mnie działań: 

- uzyskanie przeze mnie nowych doświadczeń, wzbogacenie swojej wiedzy i rozwinięcie osobowości; - poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez podniesienie jakości usług doradczych; 

- rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie orientacji (klasy I-VI) i doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII); - zaspokojenie potrzeb uczniów przygotowujących się do podjęcia trafnego wyboru drogi edukacyjno – zawodowej; - wzbogacenie narzędzi do diagnozowania i edukacji uczniów, m.in. strony internetowe, testy, kwestionariusze, pomoce  edukacyjne; 

- zintegrowanie środowiska rodzinnego ze środowiskiem szkolnym - dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zawodoznawstwa  uczniom, ich rodzeństwu i rodzicom/opiekunom. 

  1. Efekty realizacji innowacji w wyniku podjętych przez uczniów działań: 

- wskazywanie źródeł informacji edukacyjno – zawodowej; 

- umiejętność przeprowadzenia bilansu swoich kompetencji indywidualnych, społecznych i zawodowych; - przygotowanie się do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych  i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacji na rynku pracy i systemu edukacji; - dopasowanie przez uczniów kompetencji i predyspozycji do zawodu; 

- zdobycie przez uczniów narzędzi w postaci wiedzy do edukacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

Wnioski do pracy wIIpółroczu 

- W drugim półroczu zadania z innowacji będą realizowane również w klasach siódmych i ósmych. - W klasie siódmej uczniowie będą starali się odpowiedzieć na pytanie: jaki jestem, w jaki sposób funkcjonuję w grupie oraz  w jakiej sytuacji mogę korzystać z pomocy doradcy zawodowego. 

- W klasie ósmej uczniowie spróbują pogłębić odpowiedź na pytanie: jak wykorzystać własne zasoby?, kim będę? jaką wybrać  szkołę, zawód? 

- Będą kontynuowane w/w zagadnienia i działania, w tym kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej  ścieżki edukacyjno - zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy uczniów, czyli samorealizację. 

Uwagi nauczyciela: 

W pierwszym półroczu zadaniem objęto zgodnie z planem innowacji uczniów klas siódmych i ósmych. W miarę potrzeb  i dużego zainteresowania ze strony nauczycieli działania rozszerzono dla uczniów klas drugich i piątych. Wszyscy  w/w uczniowie z dużym zaangażowaniem podejmowali zorganizowane i dodatkowe działania. 

Szczegółowe informacje i zdjęcia z poszczególnych wydarzeń z I półrocza umieszczone są w Zakładce „Doradztwo Zawodowe” i na stronie Fb szkoły. 

Bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielom i Rodzicom naszych Uczniów, którzy włączyli się z dużym zaangażowaniem w działania na rzecz orientacji i doradztwa zawodowego, dzięki czemu poszerzyli ofertę edukacyjną szkoły w zakresie przygotowania uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych.  

Stalowa Wola, 16.01.2024 r. Koordynator WSDZ  szkolny doradca zawodowy  Renata Czernecka-Skrok

Ostatnie wydarzenia