Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2023/2024

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

Szkoła Promująca Zdrowie

FB - Jubileusz

Laboratoria Przyszłości

Jubileusz 50-lecia

Aktywna tablica

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Doradztwo zawodowe

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO
uwzględniającego Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli 

Rok szkolny 2022/2023

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli w roku szkolnym 2022/2023 członkowie rady pedagogicznej wdrażali Program Realizacji Doradztwa Zawodowego: 

- w oddziale przedszkolnym z preorientacji zawodowej,

- w klasach I-VI z orientacji zawodowej,

- w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego. W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe było również realizowane jako osobny przedmiot (obowiązkowy, bez ocen), prowadzony przez nauczyciela doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin lekcyjnych dla danej klasy w ciągu roku szkolnego. 

Szczegółowe działania z zakresu doradztwa zawodowego opisują dokumenty wewnątrzszkolne: Program Realizacji Doradztwa Zawodowego (PRDZ) uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) i Plan Pracy Doradcy Zawodowego (PPDZ). 

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325)

 

Sprawozdanie zawiera:

 1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, preorientacji i orientacji zawodowej. Inne działania dodatkowe

    podejmowane z własnej inicjatywy przez doradcę zawodowego. Działania dodatkowe podejmowane z własnej inicjatywy  

    przez pozostałych nauczycieli.

 1. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz

    lokalnych działań związanych z preorientacją, orientacją i doradztwem zawodowym.

 1. Podsumowanie – monitoring, ewaluacja, wnioski.

 

Cel na ten rok szkolny: zacieśnienie współpracy między pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi w zakresie realizacji zadań z preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego.

 1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, preorientacji i orientacji zawodowej

- Opracowanie przez doradcę zawodowego autorskich rozkładów materiałów dla klas VII i VIII zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego. W oparciu o nie prowadzenie lekcji obowiązkowych. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.

- W ramach działań doradcy zawodowego, m.in. gromadzenia, aktualizowania i udostępniania informacji oraz zasobów edukacyjnych i zawodowych, a także dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi:

* Sporządzenie i wysłanie pism urzędowych do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Stalowej Woli i do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

* Współpracowanie z informatykiem (w ramach chronologicznego dokumentowania) działań doradztwa zawodowego na stronie internetowej szkoły i w „Zakładce Doradztwa Zawodowego”.

- Utworzenie przez koordynatora WSDZ Zespołu doradztwa zawodowego poprzez włączenie chętnych osób jako członków do zespołu. Określenie funkcji i zadań członków zespołu zgodnie z preferencjami.

- W zakresie poradnictwa zawodowego i indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach współpracy doradcy zawodowego z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną współorganizowanie:
* W Strefie Spotkań zajęcia warsztatowe pt. "Moja przyszłość - mój wybór" dla uczniów klas VII i VIII, gdzie przedstawiciele zawodów (policjant, doradca zawodowy i bankowiec) zaprezentowali oferty dotyczące wyboru ścieżki kształcenia.

* Spotkanie informacyjno – doradcze dla rodziców uczniów klas ósmych w ramach Akademii dla Rodziców pod hasłem: „Rodzic – pierwszy doradca zawodowy swojego dziecka”.

- Udział w 14. Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (OTK) 2022 pod hasłem: „Złap za stery do swojej kariery”. Zgodnie z brzmieniem tegorocznego hasła – zachęcenie dzieci do ich świadomego samodzielnego planowania i podejmowania decyzji dotyczącej przyszłości edukacyjno – zawodowej. Zorganizowanie i przeprowadzenie wielu wydarzeń, np.:

* Cykl zajęć pt. „Świat zawodów wokół nas”, „Wycieczka po mieście zawodów”, „Przygoda kulinarna”, „Odkrywanie swoich predyspozycji zawodowych”, 

* Spotkanie informacyjno – doradcze pt. „Siadam za stery do mojej kariery” z doradcą zawodowym,
* Spotkanie informacyjno – doradcze z higienistką i pielęgniarką,

* Prezentacja wybranych przez uczniów zawodów z zastosowaniem kostiumów i rekwizytów oraz sesja zdjęciowa,

* Szkolne obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia,

* Zajęcia warsztatowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli,
* Warsztaty kulinarne w "Zieleniaku" w Stalowej Woli.

- Udział w 15. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) – międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie inicjatyw biznesowych pod hasłem: „Elastyczność bez granic”. Zorganizowanie i przeprowadzenie mnóstwa działań, m.in.
* Warsztaty nt. „Co to znaczy być elastycznym i w jakich sytuacjach się to przydaje?” oraz lekcja w formule on-line pt. „Skąd się biorą pieniądze i dlaczego warto oszczędzać?”, „Czy pieniądz przynosi szczęście? – czyli trochę ekonomii w życiu!” w związku z tym, że 13 października 2022 roku zainaugurowano projekt edukacyjny „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” (PPD) opartego na idei zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka” (popularyzacja postaw przedsiębiorczych i wiedzy ekonomicznej wśród młodych Polaków). Organizatorem projektu jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

* Lekcja z przedsiębiorczości i ekonomii nt. Czym jest kapitał i skąd go zdobyć? w oparciu o projekt edukacyjny „Przygody przedsiębiorczego Dżeka” (PPD) oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”.

* Niezwykła lekcja fizyki, dzięki pokazom zaprezentowanym przez lubelską „Grupę Zaelektryzowani”
pt. „Poczuj chemię do fizyki”.

* Andrzejkowe warsztaty kulinarne pt. „Podróż kulinarna po Polsce i świecie”. Praktyczne wykorzystanie założeń programu Laboratoria Przyszłości w doradztwie zawodowym i profilowaniu kandydatów.

* Cykl zajęć warsztatowych z lekturą „Kamienie na szaniec" - wykonanie "lektury na wieszaku".

* Cykl zajęć w formie warsztatów „Co to znaczy być elastycznym, przedsiębiorczym?” z pomocą strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji - Doradztwa Zawodowego.

* Podjęcie przedsiębiorczych działań związanych z wystawieniem jasełek dla rodziców przed Świętami Bożego Narodzenia - dobranie sobie ról według własnych predyspozycji, wykonanie dekoracji, przygotowanie strojów i potrzebnych rekwizytów.

* Spotkanie z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli na warsztatach pt. „Przedsiębiorczość, grywalizacja, poradnictwo grupowe i indywidualne” na temat informacji o rynku pracy, w tym o zawodach, szkołach. Działania diagnostyczne, badanie zainteresowań, predyspozycji, preferencji.

- Wspieranie działań nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałem przedszkolnym przez doradcę zawodowego:

* Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjno - doradczego nt. „Preorientacja zawodowa w przedszkolu – założenia i rozwiązania metodyczne”. 

* Przeprowadzenie otwartych zajęć warsztatowych z preorientacji zawodowej pt. „Jaki znasz zawód?” i „Wszyscy dla wszystkich” z zastosowaniem TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych).

- Wspieranie działań nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców klas trzecich przez doradcę zawodowego:
* Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjno – doradczego nt. „Orientacja zawodowa klas trzecich – założenia i rozwiązania metodyczne”.

* Przeprowadzenie zajęć otwartych w świetlicy z orientacji zawodowej pt. „Zawody na rynku pracy” z zastosowaniem TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych).

- Wspieranie uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców klas ósmych w zakresie realizacji działań związanych z wyborem szkoły i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych. W tym zakresie odbyło się wiele działań:

* Cykliczne zajęcia związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, spotkania z przedstawicielami zawodów.

* Cykliczne zajęcia z branży IT związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

* Liczne spotkania z dyrektorami szkół średnich.

* Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.

* Wyjście na Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

- Udział w targach edukacyjnych i Dniach Otwartych oferowanych przez szkoły ponadpodstawowe ze Stalowej Woli:

* Wyjazd do Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rozwadowie na andrzejkowy dzień otwarty.

* Wyjście na „dzień otwarty szkoły” do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

* Zaproszenie uczniów i rodziców na „Kuźnię Kariery” – Stalowowolskie Targi Pracy, które odbyły się 3VI2023 w Hali Sportowej przy Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli zorganizowane przez: Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Stalowej Woli, Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.

- W ramach działalności informacyjno – doradczej szkoły zorganizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców pod hasłem „W jaki sposób pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód?”:

* Ukazywanie rodzicom zdolności, zainteresowań i predyspozycji ich dzieci podczas zebrań (spotkanie informacyjno – doradcze) i podczas uroczystości (występy uczniów).

 * Wskazanie aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji (informatory, publikacje, adresy internetowe) dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej dziecka/ucznia klasy ósmej.

* Zapoznanie z lokalnymi możliwościami kształcenia i lokalnym rynkiem pracy.

- Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów, m.in. policjantem, kierowcą, żołnierzami, kosmetyczką, bibliotekarzem, edukatorem muzealnym, pracownikiem skansenu i Instytutu Pamięci Narodowej, florystą, kwiaciarzem, rolnikiem, leśnikiem, pszczelarzem, opiekunem zwierząt, autorką książek dla dzieci, aktorem, specjalistami produkcji bombek choinkowych, sprzedawcą, lodziarzem, cukiernikiem, kelnerem. 

- Zorganizowanie wyjść i wycieczek zawodoznawczych, np. do:

- Campus LEGO Education Innovation Studio w Stalowej Woli,

- Fabryki Baniek w Nowej Dębie,

- Fabryki Czekolady w Rzeszowie,

- Gospodarstwa Agroturystycznego osady leśnej  Doboszówka w Kalenne,

- Gospodarstwa Agroturystycznego „Madejówka” w Obojnej,

- Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,

- kina Helios w Stalowej Woli,

- Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli,

- Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – Stalowa Wola,

- Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli,

- „Osady Marianów” – Zarzecze,

- Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

- Spółdzielczego Domu Kultury,

- Strefy Spotkań w Stalowej Woli,

- szkół ponadpodstawowych,

- Teatru „Maska” w Rzeszowie,

- Warsztatu Renee w Stalowej Woli.

- Podejmowanie inicjatyw przy udziale organizacji pozarządowych, np. Wolontariatu.
Organizowanie i koordynowanie działań Wolontariatu przez jego opiekuna, m.in. akcje charytatywne: zbiórka produktów dla dzieci z domu dziecka „Paczuszka dla maluszka”, „Szlachetna Paczka”, na dzieci
z ewakuowanego Domu Dziecka w Ukrainie, „Obdarz dzieciaki radością”, „Góra Grosza”, WOŚP, plastikowych nakrętek, karmy dla zwierząt ze schroniska. Zorganizował pomoc przy pakowaniu i przenoszeniu książek podczas przygotowania biblioteki do remontu oraz akcję czytania książek dla uczniów klas I-III. Koordynował konkurs plastyczny "Pomaganie jest cool!" zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w Stalowej Woli, którego laureatką została uczennica klasy VIIIa.

- Współpraca Samorządu Uczniowskiego (SU) z Wolontariatem.

- Zgłębianie przez kadrę pedagogiczną wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań z preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego poprzez udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach, webinarach, konferencjach, kursach.

 

Inne działania dodatkowe podejmowane z własnej inicjatywy przez doradcę zawodowego

Konkursy i przeglądy

- Koordynowanie na etapie szkolnym oraz przygotowanie i udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Pokaż nam swoje zainteresowania" dla uczniów klas VII-VIII. Organizator: Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie „Szkolnego Przeglądu Dekoracji Bożonarodzeniowej’ 2022” i „Szkolnego Przeglądu Dekoracji Wielkanocnej’ 2023” dla całej społeczności szkolnej.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Zawodoznawczego pt. „Klep rymy” dla uczniów klas VII-VIII na hasło tegorocznego XV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2023 (OTK 2023).

Laureaci I miejsca ex aequo: uczennica klasy VIIa, VIIb i VIIIg - wzięły udział w ogólnopolskim etapie konkursu.

- Koordynowanie ogólnopolskiego etapu konkursu nt. XV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2023 (OTK 2023) organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznanie I miejsca pomysłodawcy tegorocznego hasła – doradcy zawodowemu w imieniu naszej szkoły i uczennicy kl. VIIb, której hasło „Talent i praca – to się opłaca” będzie przyświecało Ogólnopolskiemu Tygodniowi Kariery w dniach
16-22X2023.

- Koordynowanie przebiegu konkursu Dla Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych klas I-IV i V-VIII pod nazwą „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku” z zastosowaniem TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych) na terenie powiatu stalowowolskiego oraz okolic obejmujących obszar działania Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.

Laureatka I miejsca: uczennica kl. VIIIf, Wyróżnienia – 5 uczniów, Nagrody pocieszenia – 5 uczniów.

Zajęcia otwarte

- W świetlicy szkolnej dla wychowawców i uczniów klas drugich oraz dla praktykantki – studentki logopedii UMCS w Lublinie pt. „Polska - 1 Maja Dzień Pracy” z zastosowaniem TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych).

- Dla wychowawcy i uczniów klasy Ib pt. „Zawody wokół nas” z zastosowaniem TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych).

Imprezy

- Zorganizowanie i przeprowadzenie z logopedą dla wychowawców i uczniów klas szóstych i trzecich oraz dzieci ze świetlicy Szkolnej Imprezy Zawodoznawczej z orientacji zawodowej pt. „Zawodowe Show” z zastosowaniem TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych).

- Udział w evencie „Dni Rzemiosła” w Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli z uczniami (uczestnikami, nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie pod nazwą „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku”) na zaproszenie od p. Marzeny Warchoł - kierownik Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.

Innowacja pedagogiczna

- Opracowanie i zaprezentowanie na radzie pedagogicznej Innowacji pedagogicznej programowo – metodycznej z doradztwa zawodowego pt. „Gdy dorosnę...” dla uczniów klas VII-VIII na okres 1IX2023-31V2024. Otrzymanie pozytywnej opinii w dniu 16II2023 od członków rady pedagogicznej.

 

          Podejmowanie dodatkowych działań z własnej inicjatywy przez pozostałych nauczycieli

- Opieka nad Laboratorium Przyszłości Szkolne Studio Filmowe. Wykonywanie zdjęć i filmików podczas klasowych i szkolnych uroczystości i wydarzeń sprzętem zakupionym w ramach Laboratoriów Przyszłości.

- Praktyczne zajęcia laboratoryjne podczas lekcji fizyki – poznawanie charakteru pracy i umiejętności wymaganych w pracy naukowca badacza.

- Przeprowadzenie w klasach VIII lekcji na temat zawodu programisty i grafika komputerowego.

- Udział uczniów w Szkolnym Turnieju Wiedzy o patronie naszej szkoły Mikołaju Koperniku I miejsce: 3 uczniów klasy IIIb,

III miejsce: 1 uczeń klasy IIId,

- Udział uczniów klasy IIIc w Szkolnym Konkursie Plastycznym - "Mikołaj Kopernik w komiksie".

- Lekcja otwarta w klasie Ia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – „Z robotem Photon na wiejskim podwórku (zajęcia z wykorzystaniem sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości)”.

- Zajęcia w świetlicy „Ratujemy i Uczymy Ratować” - Pierwsza Pomoc Fundacja WOŚP. Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy, udzielanie pomocy krok po kroku – pogadanka, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia wzywania pomocy, warsztaty z fantomami – ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego.

- Lekcja otwarta dla dzieci z Przedszkola nr 10 w Stalowej Woli „Wartość pracy w życiu człowieka. Kim będę, gdy dorosnę?”.

 

 1. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań z uwzględnieniem
  potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych działań związanych z doradztwem zawodowym

- Branża Beauty Studio Urody M w Stalowej Woli – praca lokalnego biznesu (lokalny biznes),

- Campus LEGO Education Innovation Studio w Stalowej Woli,

- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli,

- doradcy zawodowi na terenie Polski (z grupą na Fb): Doradcy Zawodowi, Doradztwo Zawodowe, Doradztwo zawodowe, coaching kariery – PRACA, Zlot Ponadczasowych Doradców Zawodowych, Kreatywni Doradcy Kariery, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli,

- lokalny rynek pracy (np. targ, zakłady usługowe),

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli,

- Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – Stalowa Wola,

- Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,

- Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli,

- Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli,

- przedszkola,

- Strefa Spotkań w Stalowej Woli,

- szkoły ponadpodstawowe: licea, technika,

- 16 Tczewski Batalion Saperów z Jednostki Wojskowej w Nisku,

- Urząd Miasta Stalowa Wola.

 

 1. Podsumowanie – monitoring, ewaluacja, wnioski

Koordynator WSDZ na bieżąco monitorował działania doradcze zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego (WSDZ). Z udziałem nauczycieli prowadził ewaluację: diagnozującą „na wejściu”, formatywną (bieżącą) i konkluzywną (sumującą). Przeprowadzał wywiady, indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, w konsekwencji gromadził wiedzę na temat ewentualnych zmian i wprowadzał ulepszenia w realizacji programu. Na podstawie całorocznych wyników ewaluacji przedstawił konkretne wnioski, mocne strony oraz rekomendacje. 

Na podstawie indywidualnych pisemnych sprawozdań kadry pedagogicznej koordynator sporządził roczne Sprawozdanie z Programu Realizacji Doradztwa Zawodowego uwzględniające Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego za I i II półrocze roku szkolnego 2022/2023.

Wnioski:

- Wspieraliśmy rodziców w efektywnym towarzyszeniu dzieciom w podejmowaniu decyzji dotyczących drogi edukacyjnej i zawodowej (uświadamialiśmy rodzicom ich niezwykłej roli w procesie przygotowania dziecka do wyborów edukacyjno – zawodowych).

- Wskazaliśmy rodzicom aktualne i rzetelne merytorycznie źródła informacji (informatory, publikacje, adresy internetowe) dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowej dziecka/ucznia klasy ósmej.

- Zapoznaliśmy rodziców z lokalnymi możliwościami kształcenia.

- Oferowaliśmy dużą różnorodność ćwiczeń, które dostosowane były do potrzeb i możliwości uczniów i pomogły im w ich rozwoju osobistym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Dbaliśmy o ukazanie praktyczności przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-VIII.

- Poprzez projektowanie odpowiednich sytuacji dydaktycznych wzmacnialiśmy postawę samodzielności i odpowiedzialności uczniów.

- Wspieraliśmy uczniów ze SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w drodze do określenia przez nich własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

- Podjęliśmy działania związane z doskonaleniem zawodowym poprzez udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach, webinarach, konferencjach, kursach.

- Ciekawymi inicjatywami podjętymi w roku szkolnym 2022/2023 okazały się:
* Wyjścia, wycieczki, spotkania z przedstawicielami zawodów, z dyrektorami szkół ponadpodstawowych,

* Lekcje zawodoznawcze, zajęcia otwarte dla dzieci z naszej szkoły i Przedszkola nr 10 w Stalowej Woli,

* Akcja Ogólnopolski Tydzień Kariery OTK’ 2022,
* Szkolna Impreza Zawodoznawcza z orientacji zawodowej pt. „Zawodowe Show” dla uczniów klas III i VI,

* Konkursy zawodoznawcze, m.in.:

+ Ogólnopolski Konkurs dla uczniów klas VII-VIII na hasło OTK’2023 organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które wygrała uczennica z klasy VIIb,

+ Powiatowy Konkurs Dla Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych klas I-IV i V-VIII pod nazwą „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku”, gdzie I miejsce zajęła uczennica z klasy VIIIf i wielu uczniów inne miejsca i wyróżnienia.

Mocne strony:

 1. Osiągnęliśmy cel główny:

Celem na ten rok szkolny było zacieśnienie współpracy między pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi w zakresie realizacji zadań z preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego.

 1. Osiągnęliśmy założone cele i zrealizowaliśmy zaplanowane zadania w zakresie preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego. 
 2. Podjęliśmy z własnej inicjatywy wiele niezaplanowanych działań na terenie szkoły i poza nią.
 3. Ukierunkowaliśmy uczniów na konieczność wzmocnienia swojej ścieżki zawodowej dobrym wsparciem zawodoznawczym i motywacją ze strony specjalistów.

 

Dokumentacja potwierdzająca realizację zadań w roku szkolnym 2022/2023 znajduje się w dokumentacji wewnętrznej szkoły „DORADZTWO ZAWODOWE”.

 

  Opracowanie

Stalowa Wola, 7 VIII 2023 

Koordynator WSDZ, szkolny doradca zawodowy

 

  Renata Czernecka-Skrok

Ostatnie wydarzenia